Norisi duoti vaikam diržo? STOP! Prieš tai perskaitykite tai!

posted in: Rekomendacijos | 0

Manote, jog pasieksite norimo vaiko elgesio bausmėmis? Gali būti, jog sudavus vaikui ir pasieksite norimą tikslą – sustabdysite netinkamą elgesį, tačiau, ką ištiesų ugdome vaiko asmenybėje bausmemis?

• Ribojame kūrybiškumą;
• auginame nepasitikėjimą savimi ir kitais;
• slopiname vaiko savarankiškumą;
• auginame vaiko pasyvumą;
• išmokome, jog problemas reikia spręsti jėga, pykčiu;
• šąla tėvų ir vaikų santykiai;
• auginame vaikų baimę, nerimą;
• elgesys dingsta, kai mato žmonės, prieš kuriuos bijoma taip elgtis, tačiau išlieka šiems žmonėms nematant.

Tad ar vis dar norite duoti vaikui diržo? Galbūt geriau paieškoti alternatyvių auklėjimo būdų?