vaikų psichologė

Įkūrėja, vadovė, konsultuojanti vaikų psichologė.

Esu vaikų psichologė Milda Karklytė – Palevičienė, vienuoliktus metus dirbanti su vaikų psichologija. Išsilavinimą įgijau Vytauto Didžiojo universitete, daug patirties sėmiausi tarptautinėse erdvėse iš patyrusių Australijos psichologų. Intensyviai ugdau vaikus ir paauglius, padedu jiems esant įvairioms problemoms, konsultuoju tėvelius, pedagogus, vedu seminarus, užsiėmimus vaikams ir paaugliams, skaitau pranešimus konferencijoje ,,Atsakinga tėvystė“. Gilinuosi į naujausius ir efektyviausius, moksliniais tyrimais ir praktika pagrįstus metodus ir džiaugiuosi jų dėka pasiektais rezultatais praktikoje.

Savo patirtimi dalinuosi žurnaluose, dienraščiuose, interneto portaluose, radijuje ir televizijoje (,,Tavo vaikas“, ,,Mažylis“, ,,Mamai ir vaikui“, ,,Natūralioji medicina“, ,,Prie kavos“, ,,Lietuvos rytas“, www.15min.lt, www.delfi.lt, www.tavovaikas.lt, www.vaikodiena.lt, www.svietimogidas.lt, ,,Žinių radijas“, ,,LRT“ ir kt. ) Esu socialinės kampanijos ,,Pasibelsk“ komandos narė.

vaikų psichologėVaikų psichologė, vedanti grupinius užsiėmimus vaikams.

Esu psichologė Ramunė Narkevičiūtė. Vilniaus universitete baigiau psichologijos bakalauro bei edukacinės psichologijos magistro studijas. Turiu įvairialypės darbo su vaikais patirties – dirbau pedagoginį darbą darželiuose, vaikų dienos stovyklose, savanoriavau vaikų dienos centre, dirbu psichologe vaikų darželiuose bei mokykloje. Vaikų psichologe dirbu dvejus metus – konsultuoju tėvelius, pedagogus ir vaikus emocinių ir elgesio, mokymosi sunkumų, vaiko raidos ir kitais jiems svarbiais klausimais, tėveliams vedu tėvystės įgūdžių ugdymo grupes (STEP), pedagogams rengiu pranešimus, paskaitas ar seminarus, vedu socialinių įgūdžių ugdymo bei kitokio pobūdžio prevencinius – edukacinius užsiėmimus vaikams, rengiu edukacinę video medžiagą, lankstinukus vaikams ir jų tėveliams, rašau straipsnius žurnale „Tavo vaikas“. Keliu savo kvalifikaciją, dalyvaudama įvairiuose mokymuose, seminaruose, konferencijose, domiuosi naujausiais ir efektyviausiais vaiko pažinimo metodais, moksliniais straipsniais, įgytas žinias bei įgūdžius nuolat taikau praktikoje.

 

Vaikų psichologė

Esu Ieva Balvočiūtė, vaikų psichologė. Savo turimą išsilavinimą esu įgijusi Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. Prieš 4 metus pradėjau savanoriauti vaikų linijoje, taip pat pradėjau vesti mokymus ir užsiėmimus vaikams, tėvams ir mokytojams įvairiomis temomis. Praktiniu darbu su vaikais užsiimu 1,5 metų. Taip pat esu baigusi podiplomines „Autizmas: šiuolaikiniai diagnostikos ir terapijos metodai“ studijas bei esu išklausiusi „Pedagoginių, psichologinių žinių kursą“. Esu dirbusi su įvairiais psichologiniais klausimais, tame tarpe ir su vaikais, turinčiais raidos sutrikimus bei vaikais iš socialinės rizikos šeimų. Vykdžiau „Mind the Mind“ projektą skirtingose Lietuvos mokyklose, skirtą šviesti moksleivius apie psichikos sveikatos sutrikimų stigmas. Organizavau ir vadovavau vaikų vasaros stovyklai, kuri buvo skirta vaikams, turintiems raidos sutrikimus bei vaikams iš socialinės rizikos šeimų. Savo kompetencijas nuolat keliu užsienio ir Lietuvos konferencijose, seminaruose bei mokymuose, domiuosi naujausiais, praktika pagrįstais metodais, o šiuos taikau praktikoje.